Česká asociace kognitivní lingvistiky (Czech Association for Language & Cognition = CALC) je odborné sdružení, jehož účelem je pečovat o rozvoj kognitivně orientovaných přístupů k jazyku a komunikaci v České republice, a to se zvláštním zřetelem k domorodým jazykům České republiky: češtině a českému znakovému jazyku, a poskytovat platformu pro sdružování odborníků specializujících se na kognitivní přístupy v lingvistice, dalších vědách a napříč disciplínami.

CALC vznikla v roce 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Od roku 2018 je CALC přidruženou organizací Mezinárodní asociace kognitivní lingvistiky (ICLA)

V roce 2019 se oficiální součástí CALC stává Antropolingva: Společnost pro kognitivně-kulturní lingvistiku, etnolingvistiku a antropolingvistiku

Česká asociace kognitivní lingvistiky