CALC-2

2. konference České asociace kognitivní lingvistiky

 

24.—25. 11. 2022

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

nám. Jana Palacha 2, místnost č. 18

 

 

Program

  • TBA

Registrace

  • TBA

 

Organizační výbor

Mirjam Fried

Jakub Jehlička

Michal Láznička

 

 

akce je pořádána za podpory projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úvod > CALC-2