Členství

Členství v asociaci

 

Členem asociace se může stát osoba starší 18 let bez ohledu na národnost a občanství. Členství v asociaci je bezplatné a bez časového omezení. Práva a povinnosti členů asociace jsou popsány ve stanovách.

Zájemci o členství nechť kontaktují tajemníka CALC e-mailem (jakub.jehlicka[at]ff.cuni.cz). Součástí žádosti o členství musejí být následující informace:

  • jméno a příjmení zájemce
  • afiliace k vědecké či výzkumné instituci nebo povolání
  • odůvodnění žádosti v rozsahu 30–100 slov obsahující stručnou informaci o odborném zaměření a působení.

Seznam členů (abecedně; aktuální k 21/06/2022)

Marie Basovníková — Praha
Božena Bednaříková — FF UP, Olomouc
Róbert Bohát — FF UK, Praha
Alena Bohunická — FF UK, Bratislava
Denisa Bordag — Herder-Institut, Universität Leipzig
Tereza Dědinová — FF MUNI, Brno
Tomáš Doischer — FF UK, Praha
Linda Doleží — FF MUNI, Brno
Zbyněk Fišer — FF MUNI, Brno
Mirjam Fried — FF UK, Praha
Anna Gálisová — FF UMB, Banská Bystrica
Javier González Lozano — FF UK, Praha
Kamila Homolková — FF UK, Praha
Darina Hradilová — FF UP, Olomouc
Jan Huleja — Czech language school, Praha
Naďa Hynková Dingová — FF UK, Praha
Anna Christou — Jazyková škola hlavního města Prahy
Jan Chromý — FF UK, Praha
Kaoru Ishida — FF UK, Praha
Martin Janečka — FF JČU, České Budějovice
Ladislav Janovec — PedF UK, Praha - FP TUL, Liberec
Jakub Jehlička — FF UK, Praha - RWTH Aachen
Hana Jungová — Evropská komise, DG SCIC, Brusel
Šárka Kadavá — FF UK, Praha
Petra Kanasugi — FF UK, Praha
Martin Konvička — Freie Universität Berlin
Michal Kořenář — Penn State, PA, USA
Dana Kratochvílová — FF UK, Praha
Michaela Křivancová — FF JČU, České Budějovice
Naděžda Kudrnáčová — FF MUNI, Brno
Anežka Kuzmičová — Stockholm University
Marta Kvíčalová — VŠOZ a SZŠ, Praha
Michal Láznička — FF UK, Praha
Eva Lehečková — FF UK, Praha
Karolína Lipská — FF UK, Praha
Michaela Lišková — ÚJČ AV ČR, Praha
Wei-lun Lu — LF MUNI, Brno
Alena Macurová — FF UK, Praha
Pavel Machač — FF UK, Praha
Michaela Martínková — FF UP, Olomouc
Štěpán Matějka — FF UK, Praha
Jiří Matela — FF MUNI, Brno
Mira Nábělková — FF UK, Praha
Tereza Nakaya — FF UPOL, Olomouc
Iva Nebeská — Praha
Lenka Okrouhlíková — FF UK, Praha
Jasňa Pacovská — FP TUL, Liberec
Ivana Procházková — ETF UK, Praha
Karel Redlich — Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
Ekaterina Rycheva — FF UK, Praha
Lucie Saicová Římalová — FF UK, Praha
Lucie Sedláčková Půlpánová — FF UK, Praha
Jakub Sláma — ÚJČ AV ČR, FF ZČU, Plzeň
Adéla Smažíková — FF UK, Praha
Filip Smolík — PSÚ AV ČR, Praha - FF UK, Praha
Ladislava Součková Linhartová — FF UK, Praha
Zdeněk Starý — Akcent College, Praha
Denisa Šebestová — FF UK, Praha
Lucie Šťastná — FF UK, Praha
Pavla Štěpánová — Základní škola, Květnového vítězství 1554, Praha 4
Zdenka Švarcová — Praha
Tatiana Timoshchenko — ÚJČ AV ČR, Praha
Masako Ueda Fidler — Brown University, Providence, RI
Irena Vaňková — FF UK, Praha
Veronika Vodrážková — FF UK, Praha
Martina Vokáčová — FF UK, Praha
Zuzana Wildová — PedF UK, Praha - Česká rada dětí a mládeže
Lukáš Zábranský — PdF UHK, Hradec Králové
Radka Zbořilová — FF UK, Praha

 

Úvod > Členství