Výbor

Výbor České asociace kognitivní lingvistiky od 14. 11. 2017

 

Předseda:

Mirjam Fried | Ústav obecné lingvistiky FF UK, Praha | <mirjam.fried[at]ff.cuni.cz>

 

Místopředseda:

Eva Lehečková | Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha

 

Členové výboru:

Masako Ueda Fidler | Department of Slavic Studies, Brown Univerzity, Providence, RI

Michaela Martínková | Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UP, Olomouc

Irena Vaňková | Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha

 

Tajemník:

Jakub Jehlička | Ústav obecné lingvistiky, FF UK, Praha | <jakub.jehlicka[at]ff.cuni.cz>

Úvod > Výbor